Pandemi güncesi: Uzaktan eğitim mi yapıyoruz yoksa acil uzaktan eğitim mi?

Aras Bozkurt
2 min readNov 25, 2020

Pandemi ile beraber hayatın günlük akışı değişti ve bu değişime eğitim süreçleri de maruz kaldı. En büyük değişikliklerden birisi de bir gecede uzaktan eğitime geçmek oldu.

Uzaktan eğitim kavramını sıklıkla kullanıyoruz ama yaptığımız gerçekten uzaktan eğitim mi? Hayır!

Uzaktan (distance) ve acil uzaktan (emergency remote) eğitim

Kavramsal olarak bazı farklılıkları açıklamak, gerçekte ne yaptığımızı anlamaka ve stratejik planlamamızı daha iyi yapmak için gerekli.

Birinci ayrım, acil uzaktan eğitimin bir zorunluluk olması buna karşın uzaktan eğitimin bir seçenek olmasıdır.
• İkinci önemli ayrım, acil uzaktan eğitimin mevcut ihtiyaca yönelik geçici çözümler üretmeye çalışması uzaktan eğitimin ise yaşam boyu öğrenme çerçevesinde süregelen ve kalıcı çözümler üretmeye çalışmasıdır.
• Üçüncü ayrım, acil uzaktan eğitimin kriz zamanında eldeki olanaklarla eğitimi ayakta tutma çabası olmasına karşın uzaktan eğitimin alana özgü kuramsal ve uygulamaya yönelik birikimleri belirli bir amaç doğrultusunda, planlı ve sistematik etkinliklerle eğitimi sürdürülebilir hale getirme çabasıdır.
• Son olarak dördüncü ayrım ise acil uzaktan eğitim kavramının İngilizce karşılığı olan “emergency remote education” kavramı ile uzaktan eğitim kavramının İngilizce karşılığı olan “distance education” kavramlarıdır. Her ne kadar uzaklık kavramı Türkçe’de aynı kelime ile ifade edilse de “remote” kavramı fiziksel uzaklığa vurgu yaparken “distance” kavramı fiziksel, etkileşimsel ve psikolojik uzaklığa vurgu yapmaktadır.

Daha detaylı okuma için:

Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(3), 112–142.

--

--

Aras Bozkurt

Aras Bozkurt is a faculty and researcher in the Department of Distance Education at Open Education Faculty, Anadolu University.